CTG-mätning

Hur mår ditt barn under förlossningen och hur påverkas det av ditt värkarbete och sammandragningarna i livmodern?

Det traditionella verktyget Pinard’s stetoskop, användes förr för att att lyssna på barnets hjärtljud i magen. Idag används CTG-utrustning.

Livmoderns sammandragningar mäts med en ultraljudsdosa som barnmorskan fäster i ett bälte runt magen. Barnets puls registreras också under mätningen. Man kan också mäta barnets hjärtljud genom att fästa en liten elektrod på det ytligaste lagret av barnets huvud, genom vaginan. Resultatet av mätningarna visas i ett diagram, där förlossningsläkaren och barnmorskan tydligt kan följa hur dina sammandragningar och barnets hjärtslag utvecklas. I diagrammet kan man också se hur barnets puls påverkas under- och mellan värkarna.

CTG ger viktig vägledning under exempelvis en lång och utdragen förlossning, för att förlossningspersonalen enkelt skall se hur värkarbetet utvecklar sig och hur barnet hanterar den stress som det utsätts för under förlossningen.