AFL®-metoden i förlossnings rummet

“Om de bara kunde ha förstått varför min förlossning stannade av”

Marianne
Första förlossningen pågick 48 timmar.

Livmodern är en muskel och fungerar som alla andra muskler. Den producerar också biprodukten laktat, eller mjölksyra, när den producerar energi. Precis som alla andra muskler, kan livmodern bli utmattad. När för mycket laktat producerats, kan muskeln inte arbeta. Den klarar helt enkelt inte att skapa sammandragningar som skall pressa ut barnet.

40% av alla kvinnor som föder barn för första gången, hamnar i ett läge där förlossningsarbetet stannar av.

Detta är mycket psykologiskt utmanande för kvinnan, eftersom värkarbetet och sammandragningarna inte tar förlossningen framåt. Både kvinnan och hennes partner kan känna hopplöshet, bli oroliga och mycket trötta. Det innebär också ökade risker för barnet, eftersom syretillförseln till barnet kan försämras. I en sådan situation behöver förlossningsläkare och barnmorskor kunna fatta rätt beslut om hur förlossningen på bästa sätt skall hanteras framåt.

Objektiva mätningar behövs.

Barnmorskor och läkare vet idag inte exakt vad som händer, när förlossningen stannar av. Det enda sättet att i dagsläget få information om livmoderns status och förmåga, är att mäta nivån av laktat i fostervattnet.

Om nivåerna är höga betyder det att livmodern har nått maximalt arbete och den blir svårt att stimulera. Om nivåerna är lägre, kan livmodern återhämta sig och svara bra på behandling med värkstimulerande dropp så att värkarna kommer igång igen.

Genom att mäta mjölksyranivån i fostervattnet, kan förlossningspersonalen få en korrekt bild av kvinnans status och därmed individanpassa förlossningen utifrån varje kvinnas unika situation.
AFL®-apparaten används för att erbjuda kvinnan en så trygg förlossning som möjligt. Detta görs genom regelbundna mätningar av mjölksyranivån i livmodern. Du som tränat hårt på gymmet, eller i löparspåret och efter träningspasset känt dig helt utmattad med värk i musklerna, vet att det är mjölksyra som utsöndrats i muskeln. Det är en biprodukt som bildas när musklerna producerar energi.

AFL®-metoden är utvecklad av förlossningsläkare, barnmorskor och ingenjörer. Den utförs helt riskfritt, utan att kvinnan känner något.
Metoden används så här:

1) Barnmorskan samlar upp fostervattnet som droppar naturligt från kvinnans livmoder under förlossningen.
2) Vätskan hälls i en prob.
3) Proben placeras i en AFL®-apparat.
4) Inom 15 sekunder är resultaten klara.

Metoden  hjälper barnmorskor och förlossningsläkare att fatta säkrare beslut.  Varje förlossning kan då hanteras utifrån kvinnans specifika behov.