Ett unikt fönster in i livmodern med AFL® metoden

Vi behöver i ett tidigare tidigare skede veta vilken typ av förlossning vi kan förvänta oss. Då kan vi agera på ett säkrare sätt och stödja mamman bättre.

Eva Itzel, Obstetriker och innovatör

Objektiva mätningar behövs

Barnmorskor och läkare vet inte i dagsläget exakt vad som händer när förlossningen stannar av. Det finns i nuläget bara ett sätt att få veta vad som sker i livmodern – och det är att mäta laktatnivån i fostervattnet.

Om nivåerna är höga, betyder det att livmodern har nått maximal arbete. När nivåerna är lägre, kan livmodern återhämta sig och svara bra på behandling med värkstimulerande dropp.

Genom att mäta mjölksyranivån i fostervattnet, kan förlossningspersonalen få en korrekt bild av kvinnans status och därmed anpassa förlossningen utifrån varje kvinnas individuella situation. AFL®-metoden är utvecklad av förlossningsläkare, barnmorskor och ingenjörer. Den utförs helt riskfritt, utan att kvinnan känner något.

Metoden används så här:

  1. Barnmorskan samlar naturligt utrinnande fostervatten från kvinnan under förlossningen.
  2. Vätskan fylls i en prob.
  3. Sonden placeras i en AFL®-apparat.
  4. Inom 15 sekunder är resultaten klara.