Akut kejsarsnitt

I bland känner jag mig rätt dålig. Men när jag tänker på att jag förlöstes med kejsarsnitt, känner jag mig som en tuffing.

Anonym

Barnmorskan och förlossningsläkaren följer din förlossning. Om den stannar av och det finns risker för barnet eller dig, kan läkaren fatta ett beslut om att förlösa dig genom ett akut kejsarsnitt. Nästan hälften av alla kejsarsnitt sker akut och de vanligaste orsakerna är att beslutet fattas för att kvinnan varit i förlossning alldeles för lång tid eller drabbats av kraftiga blödningar. Men det kan också bero på barnets hjärtrytm. Om tillståndet är livshotande, är det viktigt att få ut barnet inom 15 minuter. Vanligtvis söver man mamman under kejsarsnittet.

Vid mindre allvarliga tillstånd sker bedövning med epidural och mamman kan vara vaken och närvarande tillsammans med sin partner, under kejsarsnittet.

Kejsarsnitt utförs genom ett snitt i bukväggen och livmodern, sedan kan barnet lyftas ut ur livmodern. Det är den medicinska delen.

För dig som födande kvinna, kan kejsarsnitt kännas både som en lättnad, men också mycket dramatiskt. Efter ett långt värkarbete går förlossningen nu in i en annan fas och blir operativ. Efteråt kan du känna dig mycket trött, både från din långa förlossning och från det operativa ingreppet.

Känslan av att ha lidit dubbelt kan komma över dig, även om lättnaden över att barnet kom ut tryggt och säkert naturligtvis är störst. När barnet är förlöst, gör förlossningsläkaren och barnmorskan på samma sätt som om du fött normalt. Bebisen läggs på ditt bröst och du kan tillsammans med din partner möta er nya familjemedlem.

AFL® metoden kan tidigt indikera om ett akut kejsarsnitt blir aktuellt. På så sätt kan dramatik och onödigt lidande för både föräldrar och barn undvikas.