Långa förlossningar-ett mysterium i förlossningsrummet

“Låt aldrig solen stiga upp två gånger under en förlossning”

Afrikanskt ordspråk

Förlossningen är inte en solklar vetenskap och få förlossningar sker på exakt samma sätt. Vissa förlossningar tar helt enkelt längre tid än andra. Frågan är när “lång tid” blir för lång.

Två av fem kvinnor som föder för första gången, kommer att få en mycket utdragen förlossning. Förlossningen kan ha en långsam start, eller stanna halvvägs. Vissa kvinnor har värkar, men de resulterar i för små, eller nästan inga framsteg i livmoderhalsen.

En “värksvag” förlossning vet man inte så mycket om inom förlossningsvården idag. Ofta diskuteras det inte alls med kvinnor som är gravida och snart ska föda. Men vad man vet, är att det finns ett tydligt samband mellan långa, utdragna förlossningar och negativa förlossningsupplevelser som sitter kvar länge hos kvinnan.

Stöd behövs

Risken för värksvaghet ökar för kvinnor som föder barn för första gången, eller har ett högre BMI. Risken ökar också om barnet är stort eller om barnet har en ovanlig position i livmodern. En värksvag förlossning förknippas ofta med ökad smärta för mamman och även användning av epidural, som i sig kan leda till att en förlossning stannar av och förlänger värkarbetet.
Studier visar att en tredjedel av alla kvinnor som drabbas av värksvaghet, rapporterar negativa förlossningsupplevelser och två tredjedelar rapporterar att denna erfarenhet fick konsekvenser på lång sikt. Kontentan är att kvinnor som drabbas av värksvaghet och upplever en utdragen förlossning, är i stort behov av såväl psykologiskt som medicinskt stöd för att känna sig trygga under sin förlossning.
Men hur kan man avgöra om förlossningen faktiskt kommer att bli “extra lång”?

Vanligtvis är en förlossning uppdelad i tre faser. I den första fasen startar förlossningen sakta med den “latenta fasen”. Livmoderhalsen börjar öppna upp sig till 4-6 cm. Du kan känna mensliknande kramper och ibland en ojämn, eller permanent ryggvärk.

Starka känslor

Känslomässigt, kan kvinnan befinna sig i olika lägen på samma gång. Spänd, orolig, frustrerad eller nervöst pratsam. Förlossningen är äntligen igång- eller är den det? Denna fas – “latensfasen”, kan ta endast några timmar för erfarna mödrar, men kan i vissa fall pågå i upp till 2-3 dagar för kvinnor som föder för första gången.

Under nästa fas – den “aktiva fasen”, blir värkarna mer koncentrerade och mer smärtsamma. Du befinner dig nu i öppningsskedet. Känslomässigt kan du känna dig skör och uppslukas helt av det tunga förlossningsarbetet och de smärtor du måste hantera. Värkarna kommer i vågor. De kan komma med ett par minuters mellanrum och pågå upp till ca en minut, Livmodern öppnar sig till ca 7-8 cm. Denna fas tar vanligtvis mellan 2-5 timmar, men kan också pågå längre.

“Jag vill åka hem!”

Under den sista fasen, som kallas “övergångs fasen”, befinner du dig i den mest krävande delen av förlossningen – utdrivningsskedet. Livmoderhalsen öppnar sig de sista centimeterna och värkarna är långa och mycket intensiva.

Nu kan du komma att känna dig som mest sårbar. Du kan få känslan av att vilja ge upp, att det aldrig kommer att fungera. Vissa kvinnor svettas, får kramper och vissa vill bara åka hem. Men alla dessa intensiva känslor och symptom betyder att du närmar dig mötet med din bebis. Denna fas kan pågå från 15 minuter upp till 3-4 timmar- ibland längre tid, första gången en kvinna föder.
Under utdrivningsskedet föds barnet och sedan moderkakan.

Värksvagheten, alltså att förlossningen stannar av, inträffar vanligen under öppningsskedet. Eller så startar den och stannar av under den aktiva fasen. En indikator som barnmorskor och förlossningsläkare kan använda är att livmodern öppnar sig ca 1 cm per timme. Ett långsammare öppningsskede än så, skulle kunna tyda på en värksvaghet. Det finns också andra definitioner kring vad som är en utdragen förlossning och vad som också anses vara en helt normal förlossning.

Ett värksvag förlossning kan sluta på två sätt. I flera fall kommer kvinnorna att föda vaginalt- läs mer om det här. Men i andra fall kommer förlossningen att resultera i akut kejsarsnitt- läs mer om det här.