Hur man mäter laktatnivån med AFL® metoden

För att få information om livmoderns status, behöver man mäta laktatnivån i fostervattnet. Mjölksyra är en biprodukt som utsöndras i livmodern vid hårt arbete. Nivån av laktat indikerar hur hårt livmodern arbetat.

Den första och enda metoden som gör detta i dagsläget, är AFL®-metoden.

Genom att mäta mjölksyranivån, kan förlossningspersonalen få en korrekt bild av kvinnans status och därmed individanpassa förlossningen utifrån varje kvinnas individuella situation. AFL®-metoden är utvecklad av förlossningsläkare, barnmorskor och ingenjörer. Den utförs helt riskfritt, utan att kvinnan känner något

Metoden används så här:

  1. Barnmorskan samlar naturligt utrinnande fostervatten från kvinnan under förlossningen.
  2. Vätskan fylls i en prob.
  3. Sonden sätts i en AFL®-apparat, som konverterar den kemiska sammansättningen i fostervattnet till elektriska impulser.
  4. Inom 15 sekunder är resultaten klara.

Med denna nya metod, kan barnmorskor och förlossningsläkare fatta säkrare beslut och skräddarsy förlossningen utifrån varje kvinnas specifika behov. Ju högre AFL®-värde, desto större risk löper barnet att drabbas av syrebrist och kvinnan att drabbas av blödningar eller förlossningsrelaterade skador. Kvinnans livmoder kommer då att svara dåligt på värkstimulerande dropp. Hon behöver vila för att livmodern ska få en chans att återhämta sig. Ett akut kejsarsnitt kan då bli aktuellt.

Med ett lägre AFL®-värde, reagerar kvinnan bättre på värkstimulerande dropp och att mäta AFL®-värdet bör vara en standardiserad behandling för att skapa förutsättningar för en normal, vaginal förlossning.