Oxytocin påverkar människans beteende

Oxytocin kallas “kärlekshormonet” eller “må bra hormonet”. Det skapar mänskliga band och utsöndras när människor är nära varandra, pratar med varandra eller kramas.

Oxytocin utsöndras när människor är fysiskt nära varandra. Hormonet skapar band mellan föräldrar och barn när dem rör vid varandra och även kärleksfulla band mellan par. Oxytocin frisätts också i kroppen när vi har sex. Oxytocin påverkar minne och kognition. Hormonet skapar moderliga beteenden och frisätts vid amning. Med andra ord – ett extremt viktigt hormon!

Oxytocin är ångestdämpande och minskar känslan av misstänksamhet mot andra människor. Man blir tillitsfull och får en något dämpad energi. Det eliminerar också smärtsamma upplevelser, exempelvis minnet av förlossningssmärtor.

Forskning visar att kvinnor som behandlats med oxytocin under förlossning, får stor påverkan på hjärnan. Dem blev mer tillitsfulla än en den kontrollgrupp som födde utan syntetiskt oxytocin.

Förtroende betraktas som något fint hos en människa, men vi behöver det med måtta. Vi har ett starkt behov av att kunna säga nej och att minnas vem som sårat och gjort oss illa, för att undvika att det sker igen.

Värkstimulerande dropp är idag en standardbehandling då en förlossning stannat av, med samma dos till alla kvinnor, helt utan individuell anpassning. I bland är behandlingen mycket effektivt och ibland inte alls. Det finns en växande debatt kring oxytocinets påverkan på kvinnor under förlossningen och även därefter. Den innefattar också en debatt om huruvida det är etiskt att behandla med ett hormon som har så starka psykologiska effekter, helt utan kvinnans medgivande, vare sig före eller under förlossningen.