Hormonet oxytocin- kärlekshormonet med kraft nog att föda

“Oxytocin är “kärlekshormonet”. Det utsöndras vid ett bra samtal, när vi kramas och har sex. Det är ett bindande hormon, som hjälper oss att knyta an till varandra. Födseln är den mest glimrande stunden då vi tillsammans delar oxytocinets krafter. “

Mer från Robin Lim

När ditt barn är på väg att födas, kommer din kropp att utsöndra samma hormon som en gång var en av förutsättningarna för att ditt barn skulle bli till -kärlekshormonet oxytocin. Det är ett mycket gammalt hormon, som konstaterats sträcker så långt tillbaka som till de allra första gnagarliknande däggdjuren för cirka 70-80 miljoner år sedan. Naturen tog lång tid på sig att förfina effekten av detta mycket viktiga hormon och hur viktig hjälp det utgör för alla däggdjur, inklusive oss människor under förlossning. Det är också ett mycket viktigt hormon för oss människor att knyta an till varandra och vårt kognitiva tänkande.

Hormonet utsöndras i hypofysen som sitter i hjärnan. När förlossningen startar, påverkar oxytocinet livmodern. Dess påverkan startar sammandragningarna. Det är starten på värkarbetet, som genom ett rytmiskt mönster av sammandragningar öppnar upp livmodern och pressar ut barnet. Om förlossningen drar ut på tiden eller stannar av, kan oxytocin tillsättas i syntetisk form, som värkstimulerande dropp.

När barnet har fötts, fortsätter utsöndringen av oxytocin.

Det är samma hormon som hjälper till att stöta ut moderkakan och som sedan gör att livmodern drar ihop sig igen. Det är en viktig funktion för att minska risken för blödningar och infektioner.

Oxytocinet börjar sedan inverka på att få igång produktionen av mjölk i brösten och säkerställa amningen av din bebis. När barnet ammar bröstet, stödjer det frisättningen av ännu mer oxytocin. Således bidrar oxytocinet i hela loopen mellan mamman och barnet.

Oxytocin framkallar också moderskänslor och att vi knyter an till våra barn. Man intar en ny version av sig själv, som hjälp för att skapa band till sitt barn. Läs mer om hur oxytocin påverkar ditt beteende här.