Rätt behandling med AFL®-metoden

“I framtiden bör vi kunna individanpassa varje förlossning utifrån kvinnans individuella behov.”

Eva Itzel, Obstetriker och innovatör

Ett avstannat värkarbete är tufft som kvinna att hantera. För att stötta dig och få dig att känna dig trygg om värkarbetet stannar av, är det viktigt att förstå hur livmodern fungerar.

Barnmorskor och läkare idag har svårt att förstå exakt vad som händer när värkarbetet under förlossningen stannar av. Att mäta nivån av laktat i livmodern är det enda sättet att förstå livmoderns mysterier, eftersom det ger en indikation på livmoderns status och arbete.

Om laktatnivån är hög, betyder det att livmodern redan har uppnått maximal arbetskapacitet. Den kan då inte tvingas till arbete genom värkstimulerande dropp. Det skulle resultera i smärtsamma värkar som inte tar förlossningsarbetet framåt. När nivåerna sjunker kan livmodern återhämta sig och samla ny kraft. Då kan den reagera positivt på stimulering med värkstimulerande dropp.

Genom att mäta mjölksyranivån i fostervattnet får förlossningspersonalen en korrekt bild av kvinnans status och kan därmed individanpassa förlossningen utifrån varje kvinnas specifika situation. AFL®-metoden är utvecklad av förlossningsläkare, barnmorskor och ingenjörer. Den utförs helt riskfritt, utan att kvinnan känner något

  1. Barnmorskan samlar naturligt utrinnande fostervatten från kvinnan under förlossningen.
  2. Vätskan fylls i en prob.
  3. Proben placeras i en AFL®-apparat.
  4. Inom 15 sekunder är resultaten klara.

Med denna nya metod, kan barnmorskor och förlossningsläkare fatta bättre och säkrare beslut. På så sätt kan man skräddarsy förlossningen utifrån varje kvinnas specifika behov. Metoden kan också minska risken för komplikationer som blödningar och infektioner hos mamman och risken för syrebrist hos barnet.