News

Kvartalsrapport 2019-01-01 till 2019-03-31

| Investor News, Medical News | No Comments
Bra start på 2019 - 130 % Försäljningstillväxt Kvartalet Q1, 1 januari – 31 mars Nettoomsättningen ökar till 253 (110)…

ObsteCares nyemission tecknad till 81 procent

| Investor News, Medical News | No Comments
ObsteCare AB avslutade den 9 maj sin företrädesemission. Emissionen om 11,8 MSEK tecknades till 9,6 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad…

Storägare nyttjar full teckningsrätt i emission

| Investor News, Medical News | No Comments
Peder Månsson, största ägare i ObsteCare, nyttjar sin teckningsrätt till fullo i den företrädesemission som bolaget genomfört. Månssons ägande i…

All Events

No Events